Vil stramme inn bom-rabatten

Hvis Vegdirektoratet får det som de vil, må du betale inn betydelige beløp for å få rabatt på bompasseringen i Bergen.