Familien melder til barnevernet

Det er barnas egen familie som sørger for flest bekymringsmeldinger til barnevernet. Familien og nærmiljøet står for 25 % av meldingene i Bergen.