• (1/2)
    FREM I LYSET: Kobbeltveit-gården i Våkendalen var inntil nylig godt gjemt bak tett granskog. Ny skogsbilvei og hogst har gjort denne og andre kulturminner i dalførene bak Svartediket synlig og mer tilgjengelig for turgåere.<p/>FOTO: KNUT STRAND

Skogsdrift for fall