Hvem er mest på vidden?

Forslaget til nye byfjellsbestemmelser høster storm, også innad i Bergen kommune. Grønn etat mener at flere av forbudene er unødvendige og ugyldige.