Bare noen få i verden

Genfeilen som Hanne Olderkjær Svensens barn hadde, er meget, meget sjelden.