Kan bli sambruksfelt på Flyplassvegen

Statens vegvesen vurderer nå muligheten for å gjøre kollektivfeltet på Flyplassvegen om til sambruksfelt. Det er ikke alle like glad for.