Men Årstad brannstasjon var ikke død

I dag legges Årstad brannstasjon ned som beredskapsstasjon i sitt distrikt, men stasjonen kommer trolig til å bestå som en del av hovedbrannstasjonen ennå i et par års tid.