Barnehageboom i Fjell

Fjell kommune vil byggje fem nye barnehagar for til saman 500 born. Barnehagane skal vere på plass innan utgangen av 2005.