Ungdommens fjellvenn

Han er bare 22 år, men er allerede en gammel traver i Bergen Turlag. Hans Petter Franck-Nielsen er leder for Ungdomsgruppen i turlaget, og de har nettopp avsluttet en vellykket tur til Buerdalen og Fossaseter.