Friskt blod til gammal studentstad

165 år etter at dei første 22 lærarstudentane møtte på Seminariet, er Rommetveit blitt eit framtidsretta høgskulemiljø for 1200 studentar.