Kommunen bruker beredskapstelefonnummer

Bergen kommune har i dag åpnet sitt beredskapstelefonnummer for personer i Bergen som er berørt av jordskjelvkatastrofen.