Gigantoppdrag havnet på Stord

Aker Kværner Stord AS blir hovedleverandøren til en av de største offshorekontrakter i Norge på mange år. Verftet skal levere to halvt nedsenkbare boreplattformer til søsterselskapet Aker Drilling ASA. Kontrakten er på 7,6 milliarder kroner.