• HELD OPPSYN: Rein-Arne Golf i Statens naturoppsyn, Aurland, kan vera både myndig og mild, og han trur på samarbeid med brukarane.<p/>FOTO: ARNE HOFSETH

Oppsyn med gulrot og pisk

Han må tukta tjuvjegerar i fjellet og fartssyndarar på fjorden. Men han vil også dela ut pengar til dei som tek eit ekstra tak for kulturlandskapet.