Krever oppgjør med myte

  • Det er tide at vi tar et oppgjør med myten om at det ikke går an å bli fattig av å være syk i Norge.

Det sier professor i sosialmedisin Steinar Westin.

— Selv ikke en sykelønnsordning som inkluderende arbeidsliv forhindrer at flere og flere faller utenfor, sier Westin, som også har lang fartstid som allmennpraktiserende lege.

— Norske arbeidstakere blir utsatt for omstillinger og innskrenkninger. I slike situasjoner vil det alltid være noen som mestret jobben tidligere som vil bli skviset ut på grunn av helseplager.

— Spesielt får de som er som rammet av diffuse og udefinerbare sykdommer lett problemer. Konsekvensen blir at flere og flere føres inn i gråsonen mellom det å være frisk og syk. Det etablerte norske sosiale sikkerhetsnettet er ikke godt nok til å fange opp disse, konstaterer Westin.

Han peker at det private næringsliv gjennom mange år har benyttet omstilling med uførepensjonen som salderingspost.

— Nå har dette også smittet over også til offentlig sektor, sier han og nevner Samferdselsdepartementet som eksempel.

— Store skarer av arbeidstakere slippes ut på dypt vann når Jernbaneverket skal kvitte seg med 100 ansatte på grunn av privatisering, hevder han.