Unikt opplegg skal hjelpe narkokriminelle

Ingunn Seim håper å hjelpe 15 dømte narkomisbrukere til en rus- og krimfri tilværelse i år.