- Ofte best for barnet å avslutte behandling

Dei fleste nyfødde som døyr på intensivavdelinga, er blitt kopla frå respiratoren.