To verdener med fritt skolevalg

På møtet 12. og 13. oktober bestemmer fylkestinget om det skal innføres fritt skolevalg til videregående skole i Hordaland. Vi besøkte Berg og Hellerud videregående skoler i Oslo. To skoler i hver sin ende av popularitetsskalaen i et fylke som praktiserer fritt skolevalg.