Ingen forsinkelser på Flesland

Det er foreløpig ingen forsinkelser i flytrafikken på Flesland. Men det er knyttet stor spenning til utfallet av styremøtet i Avinor i kveld.