Folkemøte utan sminke

Her klappar ikkje publikum på kommando, ingen rådgjevarar drillar kandidatane, ingen stylistar brushar opp politikarane før dei går på scena.