- Sjokk å komme ut i arbeidsmarkedet

— Det var et sjokk å gå ut av Universitetet og oppdage at ingen hadde bruk for kunnskapene mine, sier lektorutdannede Janne Holvik Humborstad (32).