Bankfrykt etter industrinedtur

Distriktsbanker i Sogn og Fjordane og Nord-Norge er de mest sårbare for nedbyggingen av eksportindustrien.