Vil ta penger fra parkering

Finansråden i Bergen, Trond Tystad, mener at både parkeringsavgifter og veiprising må trekkes inn for å sikre drift av bybanen og kollektivtrafikken i resten av Bergen.