Lovar betre Ungdomskort

Hordalands fylkesordførar Gisle Handeland (Ap) lovar å betra Ungdomskortet slik at også dei yngste elevane i vidaregåande skule får del i rabattordninga.