- Brødre fylte kjelleren med tyvegods

26-åringen hevder han aldri skjønte at brorens lager i kjelleren besto av tyvegods. Men ifølge et nært familiemedlem var de to brødrene ukentlig på nattlige tokt.