Protokollført pryl

Frem til 1936 ga skoleloven adgang til fysisk avstraffelse av elevene. Straffeprotokollene forteller hvor mange slag som hvert år ble utdelt.