Jebsen vil ha strengere regler

«Rocknes» var ikke bygd for å tåle skadene den fikk i Vatlestraumen. Likevel synes Sjøfartsdirektoratet at det er helt ok å bygge Rocknes opp til å være nøyaktig som den var.