Skeptisk til politiets metoder

Lederen i Bergen Forsvarerforening er svært kritisk til at enkelte polititjenestemenn freder sine informanter. - En som blir tatt med 100 gram amfetamin, skulle hatt om lag ett års fengsel, sier advokat Jostein Alvheim.