Bolighus unngikk raset

Steinblokker store som busser sperrer veien mellom Etne og Skånevik.