Lærte norsk på tre måneder

Den første polske førskolelæreren er på plass i Bergen. Hun har fått jobb på Bønes.