Må kaste ut bestemor

Når Terje Olderkjær skal overta gården må bestemor Solveig eller foreldrene flytte ut. For nytt hus får han ikke bygge.