Forlanger ham fjernet

Påstandene om trusler satt løst da driftsledelsen ba om rettens hjelp til å få fjernet torghandler Viktor Kriznjak fra Torget i Bergen.