• (1/2)
    FOTO: Pål Engesæter

Psykebilen alle vil ha

Psykiatrisk ambulanse i Bergen er blitt en suksess.