Flytting ga «flying start»

Flyttingen av Konkurransetilsynet fra Oslo til Bergen har gitt store muligheter for de unge. Håkon Cosma fikk lederstilling etter bare syv måneder.