Rød-grønt raseri over «maktarroganse»

Det ble brudulje da bystyreflertallet bestemte seg for å vise makt overfor mindretallet.