Pensjonist narkodømt

Pensjonisten bestilte 200 narkotiske tabletter på Internett.