Flyeier meldte seg

En halvtime etter at saken var ute på bt.no, dukket flyeieren opp med finnerlønn hos Nina Kvalheim.