Byråden er bekymret

Helsebyråd Liv Røssland liker ikke at ansatte i eldreomsorgen sier opp jobben fordi de mener de ikke får tid til å gi omsorg.