–Vi vil kunne stoppe dem

Selv om et fosterbarn har lommen full av narkotika, kan ikke fosterforeldrene «inndra» den med fysisk makt.