Forveksla pasientar i akuttmottak

Dei to kvinnene låg samtidig på akuttmottaket i Førde. Der vart pasientopplysningane til den eine ført i journalen til den andre.