Ulykke i Fjøsangerveien

Kollisjon mellom trailer og personbil i krysset Mindeveien - Fjøsangerveien.