Flere nestenulykker

Full sjåfør skapte kaos på E 39.