– Tull å fotografere bargjester

Daglig leder for Metro nattklubb, Henning Hofstedt, mener at fotografering av gjester er et brudd på privatlivets fred.