Se torsken, se kunsten

Fisken har alltid vært et nyttedyr. Nå hjelper den også til med å lage kunst.