Hotellplaner i stampe

Utbygger vil rive Eldoradogården, men eier ikke huset.