Lover fullt barnehagetrøkk

Byrådet i Bergen vil bruke 200 millioner kroner på nye barnehageplasser neste år. Og skolene skal få flere PC-er.