Båtfører reddet seg i land

Måtte øse for livet da båten hans tok inn vann.