Selskapet: - Ingen eksplosjonsfare

Avfallshåndteringsselskapet SAR slår fast at naboene til Blikkvalseverket ikke har noe å frykte.