Varslar fare for kystkatastrofe

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) meiner dei store mengdene lakselus kan skape ein økologisk katastrofe langs norskekysten.