Vil stramme inn fergeskjenking

Color Line mener det blir feil å innføre strengere skjenkebevilling bare for ferjene som trafikkerer mellom Kristiansand og Danmark.