Bergen er versting

I hver fjerde barnevernssak overholder ikke Bergen kommune de lovfestede fristene. Det gjør Bergen til verstingen blant storbyene.